NASLOVNICA

POVIJEST

LOVIŠTE

LOV

LOVAČKA KUĆA

STRELJAŠTVO

ČLANOVI

TIJELA DRUŠTVA

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

POPIS ČLANOVA PO LOVNIM GRUPAMA 

   

   
 LOVIŠTE br. IV/123 “DRUŽAC”

   
 

 GRUPA JANČANI

 

 GRUPA FRATROVCI

   

 1. Mustač Zvonko –vođa grupe

 

 1. Lipošćak Mario– vođa grupe

 2. Grguraš Tomislav

 

 2. Lipošćak Miko

 3. Petković Dejan

 

 3. Lipošćak Miko

 4. Šoh Srećko

 

 4. Butorajac Marko

 5. Gurović Mladen

 

 5. Špehar Tomislav

  

 6. Sudac Josip

       7. Fabić Josip.

   
 

 GRUPA DUGAČE - MARTINCI

 

 GRUPA HRSINA

   

 1. Kovačić Hrvoje – vođa grupe

 

 1. Živčić Darko Damir – vođa grupe

 2. Biturajac Robert

 

 2. Grašak Mato

 3. Čepuran Stjepan

 

 3. Sudac Željko

 4. Džanko Josip

 

 4. Živčić Dane

 5. Gračan Željko

 

 5. Ivica Borovac

 6. Pavičić Stjepan

 

 

 7. Erdeljac Ivica

 

 

 8. Frketić Dario

 

 

 9. Franković Josip

 

 

10. Josip Živčić

  

    

   
 

 GRUPA ŠTOKANI

  

   

 1. Rendulić Josip– vođa grupe

  

 2. Jarnević Ivan

  

 3. Mateša Kristijan

  

 5. Ulaković Boris

  

 6. Rendulić Krunoslav

  

   

   

   
  LOVIŠTE br. IV/125 “ BOSILJEVO”

   

   
 

 GRUPA POGORIŠĆE – RAČAK

 

 GRUPA PRIVIS

   

 1. Galović Andrija Kapusta Igor– vođa grupe

 

 1. Sertić Dražen – vođa grupe

 2. Canjar Josip

 

 2. Boljkovac Vlado

 3. Črnek Ivan

 

 3. Katušić Mladen

 4. Galović Hrvoje

 

 4. Markušić Matija

 5. Gašparović Stjepan

 

 5. Kovačić Marko

 6. Gorišek Robert

 

 6. Markušić Marko

 7. Gorišek Siniša

 

 7. Rendulić Alojz

 8. Galović Andrija

 

 8. Sertić Juraj

 9. Korenić Josip

 

 9. Valenčič Bojan

 10. Gorišek Matija

 

 10. Rendulić Mario

   11. Katušić Željko    
   12. Zrnić Igor    

 13. Valentino Moguš  

   
 

 GRUPA KRALJEVO SELO

 

 GRUPA TIHOVLJE

   

 1. Kovačić Goran – vođa grupe

 

 1. Matešić Marko – vođa grupe

 2. Becić Ivan

 

 2. Kolić Ivica

 3.Capuder Mirko

 

 3. Kolić Dražen

 4. Korenić Dragutin

 

 4. Mateša Ivan

 5. Halar Željko

 

 5. Rebić Anđelko

 

 6. Župan Jure 

       7. Moguš Josip
      8. Župan Damir

   

   
 

 GRUPA PROTULIPA

 

 GRUPA VUČJAK

   

 1. Mateša Stjepan – vođa grupe

 

 1. Živčić Žarko – vođa grupe

 2. Gojak Ivan

 

 2. Živčić Anton

 3. Kolić Ivica (mlađi)

 

 3.Živčić /Žarko/ Damir

 4. Ladešić Josip

 

 4. Živčić Danijel

 

 

 5. Župan Juraj

    6. Špehar Danijela
       7. Gojak Tomislav.
       8. Špehar Josip

   
 

 GRUPA TOMAŠIĆI

  

   

 1.Kalić Damir – vođa grupe

  

 2.Radočaj Anton

  

 3. Kasunić Slavko

  

 4. Čavrak Željko

  
   5. Davorin Mateša    

 6. Perak Anđelko