NASLOVNICA

POVIJEST

LOVIŠTE

LOV

LOVAČKA KUĆA

STRELJAŠTVO

ČLANOVI

TIJELA DRUŠTVA

LINKS

NOVO

KNJIGA gostiju

 

 

 

 

 

 

LOVNO STRELJAŠTVO

 

Godine 1975. počela je aktivnost lovnog streljaštva na području općine Duga Resa, pa tako i u našem lovačkom društvu. Prvi pokušaji gađanja letećih meta organizirani su u Velikim dragama s primitivnim strojem za izbacivanje letećih meta. To je ujedno bio i prvi susret naših članova s tom vrstom streljaštva.

Paralelno s izgradnjom lovačke kuće napravljena je i prva streljana za gađanje letećih meta. Taj novi lovni sport zainteresirao je veći broj članova društva i počeli su redovni treninzi. Godine1977, na nivou Lovačkog saveza općine Duga Resa organizirano je prvo takmičenje lovačkih društava na streljani LD «Gaj» Zvečaj. Naši lovci na tom takmičenju, Andrija Galović, Dražen Sertić, Đuka Mrazović, Jurica Draženović, Miško Penić i Stevo Špečić osvojili su prvo mjesto ekipno, a Dražen Sertić prvo mjesto pojedinačno. I u slijedećim godinama ista ekipa osvajala je visoka mjesta.

 

Ekipa na glinene golubove iz 1978. godine

Nakon par godina smanjio se interes za lovno streljaštvo tako da je ta aktivnost gotovo zamrla do devedesetih godina. Tih godina mladi lovci našeg lovačkog društva ponovno pokreću aktivnost lovnog streljaštva i sudjeluju na brojnim takmičenjima u široj regiji.

 

 

 

 

Rezultati koje postižu ponukali su lovačko društvo na izgradnju moderne streljane u sklopu lovačke kuće. Nosioci nove streljačke aktivnosti su: Mario Lipoščak, Drago Šćulac, Mladen Katušić, Hrvoje Galović, Juraj Sertić, Goran Kovačić, Tomislav Grguraš, Kristijan Mateša, Josip Džanko, Igor Kapusta, Vlado Tomac i drugi. Posebno dobre rezultate postiže Mario Lipoščak koji se uvrstio u Županijsku streljačku reprezentaciju.

Radi visokih troškova bavljenja tom djelatnošću dio troškova sufinancira lovačko društvo.